About UMA

Громадська організація має індивідуальне, колективне та почесне членство.

Індивідуальними членами громадської організації можуть бути професійні музиканти України , які своєю діяльністю сприяють розвитку музичної культури.

Колективними членами громадської організації можуть бути трудові колективи підприємств, установ, організацій  які розподіляють мету та завдання громадської організації та беруть участь у діяльності громадської організації. Колективні члени реалізують  свої права через своїх представників.

 Видатні музичні діячі, музиканти та меценати зарубіжних країн (іноземні громадяни) можуть бути вибрані почесними членами громадської організації.

Прийняття членів до громадської організації здійснюється за рішенням Правління громадської організації чи керівними органами відокремленого підрозділу громадської організації на підставі письмової заяви громадян (індивідуальний член) або рішенням трудового колективу (колективний член) та після сплати вступного  внеску.

Для більшої зручності підставою для прийняття до членів громадської організації також може бути заповнення реєстраційної картки встановленої форми на офіційному сайті громадської організації.

Заява або рішення про прийом у члени громадської організації розглядається Правлінням протягом одного місяця з дня подачі.

Документом, який засвідчує членство в громадської організації, є членський квиток, зразок якого затверджується Правлінням.

Вибуття зі складу членів громадської організації здійснюється за рішенням Правління, а також рішенням керівних органів місцевого відокремленого підрозділу громадської організації:

- на підставі письмової заяви члена;

- як виняток у примусовому порядку у зв’язку з діями, що суперечать статутним завданням громадської організації.

При виході зі складу громадської організації або виведенні зі складу її членів вступні внески не повертаються.

 

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Члени громадської організації мають рівні права та обов'язки.          

Члени громадської організації мають право:

- обирати і бути обраними до керівних та контрольно-ревізійних  органів громадської організації;

- приймати участь у Загальних зборах та у вирішенні питань у відповідності з порядком денним зборів;

- вносити на розгляд керівних органів громадської організації пропозиції з питань, які входять у сферу діяльності громадської організації;

- отримувати вичерпну інформацію про діяльність громадської організації;

- без обмежень користуватися послугами, що надає громадська організація, а також користуватися підтримкою з усіх питань, пов'язаних із професійною діяльністю її членів;

- брати участь у розробці та реалізації програм громадської організації;

- особисто брати участь у обговоренні будь-якого питання, що стосується його прав і обов'язків, пов'язаних із членством у громадській організації;

- вийти з членів громадської організації в будь-який час за власним бажанням;

- бути членом інших громадських організацій;

- оскаржувати своє виключення з членів громадської організації.

 Члени Громадської організації зобов`язані:

- сплачувати вступні та членські внески;

- дотримуватися положень Статуту та виконувати рішення, які приймаються її керівними органами;

- виконувати прийняті на себе обов`язки по відношенню до громадської організації;

- сприяти громадській організації при реалізації нею своєї Статутної діяльності;

- в разі необхідності, особисто приймати участь в підготовці заходів, що здійснює громадська організація.+38 (044) 229-70-09

skype: umunion